Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Termíny zápisu do Mateřské školy Hroncova pro školní rok 2024/2025.

Stránky zápisu do mateřské školy

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

2. 5. 2024 – zahájení generování žádostí o přijetí do MŠ.

13 . – 14. 5. 2024 – příjem žádostí o přijetí do MŠ v 5. třídě “Krtek” od 14:00 do 17:00 hodin + Dny otevřených dveří.

Žádost je možné doručit také do datové schránky “fubwpxw” nebo mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu info@mshroncova.cz

4. 6. 2023 – zveřejnění výsledků zápisu (na webu školy + na dveřích 5. třídy Krtek) 

Požadované řádně vyplněné dokumenty: 

– správně vyplněná přihláška dítěte

– vyplněný evidenční list, potvrzený lékařem (doložení řádného očkování)

– doklad o trvalém pobytu na MČ Praha 11 – pokud se liší od trvalého pobytu rodiče.

– kopie rodného listu dítěte

Pro kontrolu správnosti údajů je nutné, aby zákonní zástupci předložili doklad totožnosti.

Další informace naleznete zde:

Zápis dětí do mateřských škol – Praha 11