Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024


Úplata za školní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 1 027,- Kč/měsíc. Úplatu nehradí rodiče dětí, které v tomto školním roce absolvují povinnou školní docházku a rodiče dětí s odkladem školní docházky.

Úhrada za školní stravování je ve výši 987,- Kč/měsíc (47,- Kč x 21 dní). Pro děti s odkladem školní docházky 1 071,- Kč/měsíc (51,- Kč x 21 dní).

Termíny zápisu do Mateřské školy Hroncova pro školní rok 2023/2024.

2. 5. 2023 – zahájení generování žádostí o přijetí do MŠ.

9 . – 10. 5. 2023 – příjem žádostí o přijetí do MŠ v 5. třídě “Krtek” od 14:00 do 17:00 hodin + Dny otevřených dveří.

Žádost je možné doručit také do datové schránky “fubwpxw” nebo mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu info@mshroncova.cz

2. 6. 2023 – zveřejnění výsledků zápisu (na webu školy + na dveřích 5. třídy Krtek) 

Požadované řádně vyplněné dokumenty: 

– správně vyplněná přihláška dítěte

– vyplněný evidenční list, potvrzený lékařem (doložení řádného očkování)

– kopie rodného listu dítěte

– doklad o trvalém pobytu na MČ Praha 11 – pokud se liší od trvalého pobytu rodiče.

Pro kontrolu správnosti údajů je nutné, aby zákonní zástupci předložili doklad totožnosti.