Aktuality


Prázdninový provoz 2024

Prázdninový provoz v Mateřské škole Hroncova je stanoven od 1. do 19. července 2024. Podrobnosti k přihlašování a úhradě školného a stravného budou včas zveřejněny. Předpokládá se, že v tomto termínu bude prázdninový provoz probíhat i na ostatních školkách MČ Praha 11. Po zbývající období prázdnin mohou děti využít příměstské tábory.


Těšíme se

Malé ohlédnutí