Jídelna

Úplata za školní stravování ve školním roce 2023/2024

Měsíční stravné – 987,- Kč pro děti do 6 let (21 x 47,- Kč)

Měsíční stravné – 1 071,- pro děti s OŠD (21 x 51,- Kč)

Stravování v mateřské škole zahrnuje dopolední přesnídávku (10,- Kč, děti s OŠD 11,- Kč), oběd s polévkou (27,- Kč, děti s OŠD 29,- Kč) a odpolední svačinu (10,- Kč, děti s OŠD 11,- Kč). V ceně stravného je i celodenní pitný režim.

Úhrada za školní stravování je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci spolu s úhradou za školní vzdělávání. Platby jsou hrazeny vždy v aktuálním měsíci (v září za měsíc září atd.).

Vyúčtování stravného se provádí v měsících lednu a červenci. Přeplatky jsou vraceny na čísla účtů, uvedených na Přihlášce ke stravování. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost vyplnění této položky, předejdeme tak chybným platbám.

Žádáme rodiče, aby při změně účtu informovali hospodářku školy, nejlépe emailem na hospodarka@mshroncova.cz.

Odhlašování obědů

Pokud je dítě nemocné či z jiného důvodu nepřítomné, je nutné ho telefonicky nebo přes LYFLE omluvit do 7:30 hodin prvního dne absence.

Pokud rodiče včas stravu neodhlásí, je dítěti tento první den absence počítáno stravné (z důvodu normování stravy v ŠJ) a rodiče si mohou oběd vyzvednout do přinesených nádob ve školní kuchyni od 11:30 do 11:45 hodin, po předchozím nahlášení. Dodržujte, prosím, tento čas, později jsou již kuchařky na jednotlivých třídách.