SRPŠ

Číslo účtu SRPŠ:

778 983 49/0800

Roční příspěvek pro školní rok 2023/2024:   1 800,- Kč

Splatnost členského příspěvku je nejpozději 31. 10. 2023.

Žádáme rodiče, aby při převodu platby uvedli do poznámky jméno dítěte a třídu. 

U dětí, které nastoupí k docházce později, platí rodiče jen poměrnou část.